Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

FOCUS Covid-19 - 14/05/2020 - Nederlandse versie

 

FOCUS Covid-19 - 14/05/2020 - Nederlandse versie

De toestand in Italië


Mededeling van de Civiele Bescherming van 14 mei 2020 om 18u0076.440  positief geteste gevallen 115.288 personen genezen en 31.368 overleden.
Het Ministeriëel Besluit (DPCM) van 10 april heeft de tot nu toe door de Italiaanse regering genomen maatregelen om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan in één enkele wettekst samengevat. Deze maatregelen voorzien meer in het bijzonder het verbod om zich te verplaatsen naar een andere gemeente als waar men verblijft, tenzij voor beroepsdoeleinden, of voor redenen van hoogdringendheid of gezondheid, welke moeten blijken uit een verklaring op eer. Bovendien zijn alle commerciële activiteiten voor detailverkoop opgeschort (behalve voedingswinkels, kranten- en tabakswinkels, apotheken en para-apotheken, boekhandels, bepaalde persoonsgebonden diensten, enz.), alsook Horeca, alle evenementen van gelijk welke aard, lessen in scholen en aan universiteiten, fitnesscentra en zwembaden, musea en godsdienstige ceremonies. Tenslotte zijn ook alle productie- en commerciële activiteiten stilgelegd, met uitzondering van landbouw, het aanmaken van sommige producten en deze van strategisch belang, enz. (voor verdere details en uitzonderingen gelieve de FAQ op de website van de regering te raadplegen).

Deze maatregelen blijven momenteel geldig tot 3 mei.

 

De toestand in België


Mededeling van 12 mei om 11u00 op de website van de Belgische regering:"Coronavirus COVID-19"  er zijn 54.288 gevallen van het coronavirus gekend.
De maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad voorzien de plicht voor burgers om thuis te blijven, tenzij voor noodzakelijke verplaatsingen zoals om zich naar werk te begeven, post- of bankkantoor, voedingswinkels en apotheken. Verder werd de sluiting beslist van niet-essentiële handelszaken, alsook het verbod op alle samenkomsten en de sluiting van scholen en universiteiten (welke verzocht worden afstandsonderwijs aan te bieden); daarentegen blijven crèches open en is lichaamsbeweging in openlucht toegestaan, zij het met in acht nemen van afstand). Voor verdere details: " BELGISCH STAATSBLAD "

Deze maatregelen blijven momenteel geldig tot 3 mei


België heeft bovendien reizen naar het buitenland voor toerisme verboden en grenscontroles opnieuw ingevoerd vanaf 20 maart, teneinde de toegang tot het land te beletten voor wie daar geen werkelijke noodzaak toe heeft (om die reden kan een verblijfsvergunning of een verklaring van de werkgever worden gevraagd). Voor wie in transit is naar de luchthaven van Zaventem, wordt het sterk aanbevolen om het vliegticket voor Italië bij zich te hebben).
Voor verdere details gelieve de " pagina Reisadviezen " van het Ministerie van Buitenlandse zaken te raadplegen als ook de website van het Ministerie van Volksgezondheid " Coronavirus COVID-19 ".

 

Reizen naar Italië

De algemene regel voor een terugkeer naar Italië is deze van absolute noodzaak, waarvan de controle onder de exclusieve bevoegdheid valt van de nationale politiediensten: de Ambassade zal derhalve geen attesten afleveren.

België heeft vanaf 20 maart opnieuw grenscontroles ingevoerd, teneinde de toegang tot het land te beletten voor wie daar geen werkelijke noodzaak toe heeft. Transit over land of met vliegtuig is toegestaan om de luchthaven van Zaventem te bereiken maar het wordt sterk aanbevolen om het vliegticket voor Italië bij zich te hebben.

Daarbij valt te vermelden dat gevolge de Beschikking van 28 maart van de Minister voor Volksgezondheid, de luchtvaartmaatschappij de lichaamstemperatuur van de passagiers zal opnemen en de toegang tot inschepen zal ontzeggen aan wie koortsverschijnselen zou tonen.

Eenmaal op nationaal grondgebied, moet de eigen verblijfplaats exclusief met eigen of private middelen worden bereikt (binnenlandse vluchten zijn toegestaan voor wie per vliegtuig toekomt). Wie naar Italië vertrekt wordt verzocht de aanwezigheid van eventuele beperkingen op gewestelijk niveau na te toetsen. Het is tenslotte aanbevolen de verklaring op eer reeds op voorhand in te vullen welke de absolute noodzaak aantoont van terugkeer naar Italië, met het oog op controles op de luchthaven bij aankomst, en de reisbewijzen/instapkaarten bij te houden teneinde deze te allen tijde te kunnen voorleggen bij controle, en in elk geval de eigen verblijfplaats zo snel mogelijk te bereiken.

Voor verdere details, en voor de formulieren van de verklaring op eer die voorgelegd dienen te worden bij inscheping of om zich op nationaal grondgebied te begeven, zie de link “ Rientro in Italia, risposte alle domande frequenti ”, bovenaan deze pagina.

OPGELET: voor vreemdelingen is een terugkeer vanuit Italië naar eigen land toegelaten, indien deze verplaatsing gerechtvaardigd is door redenen van hoogdringendheid, welke met een verklaring op eer aangetoond dienen te worden. In alle gevallen is het wenselijk daarbij voor verdere details eerst met de eigen Ambassade in Italië contact op te nemen.

 

Reizen naar België

Ten gevolge van de tijdelijke herinvoering van grenscontroles, zullen behalve bij vertrek ook bij aankomst controles gebeuren om toe te zien dat het niet gaat om reizen voor toerisme doch voor terugkeer in eigen land van een ingezetene of een reis voor werk of uit noodzaak. Bij aankomst in Zaventem of aan een grenspost over land zal derhalve een verblijfsvergunning of een verklaring van de werkgever worden gevraagd.

Vanaf 25 maart wordt aan reizigers die in België toekomen (via lucht, weg of water) gevraagd om als voorzorg een periode van thuisquarantaine in acht te nemen gedurende 14 dagen, tijdens dewelke de enige toegestane werkwijze deze van telework is.
Ingezetenen worden bij terugkeer in België vrijgesteld van thuisquarantaine indien de reis naar het buitenland als essentieel kon beschouwd worden, en in het kader van: bijstand aan ouderen, minderjarigen en kwetsbare personen, gedeeld ouderlijk gezag, bezoek aan de partner die niet onder hetzelfde dak woont, dierenverzorging, ondertekening van notariële akten, bijwonen van begrafenissen maar alleen in de aanwezigheid van maximaal 15 personen, alsmede van huwelijken; het is daarbij noodzakelijk om in het bezit te zijn van een bewijs dat deze verplaatsingen rechtvaardigt. Voor verdere details zie ook de website van het Belgisch crisiscentrum.

Voor leden van het diplomatiek/consulair corps en deze van Internationale Organisaties, zijn essentiële reizen van/naar het buitenland toegestaan in het kader van het uitoefenen van hun functies maar het wordt sterk aanbevolen een desbetreffend attest te kunnen voorleggen van de eigen Ambassade of Organisatie. Algemeen gezien is hun vertrek en dat van hun familieleden toegestaan, doch kan de terugkeer aan beperkingen worden onderworpen: meer bepaald wordt bij terugkeer van een niet-essentiële reis een thuisquarantaine gevraagd van 14 dagen, ook voor wie hen zal opwachten in de luchthaven. Voor verdere details, zie de informatieve nota van het Belgisch protocol.

 

Reisopties naar Italië

Wie in het buitenland vertoeft en genoodzaakt zou zijn om naar Italië terug te keren, heeft momenteel, bij deze update, de volgende opties:


1. vluchten van Alitalia tussen Brussel-Nationaal (BRU) en Rome-Fiumicino (FCO), vanaf 14 april tot 14 mei plant Alitalia één vlucht per dag, met vertrek:

- om 11:30 op dinsdag, donderdag en zaterdag;

- om 17:40 op maandag, woensdag, vrijdag en zondag;

2. mogelijkheden met tussenlanding, waarbij men steeds in acht dient te nemen dat verschillende Europese landen in deze dagen hun beschikkingen voor in- en uitkomend verkeer herzien; het is momenteel nog mogelijk enkele Italiaanse steden te bereiken met vluchten van Lufthansa via Frankfurt of München;

3. met de trein naar Parijs en van daaruit naar Italië met vliegtuig, trein of andere middelen; van Paris-Gare de Lyon is het mogelijk Ventimiglia te bereiken met de TGV6177 van 14:09 en over te stappen op de TER86079 in Antibes of Monaco. Daarbij dient vermeld dat in het kader van de nieuwe maatregelen uitgevaardigd door de Franse regering wie zich op het Frans grondgebied verplaatst, verplicht is een " Verklaring op eer " bij zich te hebben;

4. eventueel overwegen over de weg terug te keren. Enkel voor transit is het mogelijk Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk te doorkruisen. Voor Frankrijk is het noodzakelijk de" Verklaring op eer " op zich te hebben; een soortgelijke procedure is voorzien voor Oostenrijk via de Verklaring op eer voorzien door de Oostenrijkse regering.

In overweging van de toestand die constant wijzigingen ondergaat, wordt aangeraden regelmatig de websites van de vervoersmaatschappijen te raadplegen.

Maatregels van zelfafzondering in Italië

Met het Ministerieel Besluit D.M.120 van 17 maart 2020, gewijzigd door het D.P.C.M. van 22 maart, heeft het Ministerie van Infrastructuur en Transport beschikt dat al wie vanuit het buitenland Italië betreedt een periode van beschermende zelfafzondering van 14 dagen dient te ondergaan, mits daarbij vooraf kennis van terugkeer te geven aan de bevoegde plaatselijke gezondheidsdienst (ASL). Van deze maatregelen zijn personen ontheven die zich voor werk naar Italië begeven voor een duur die beperkt is tot 72 uur (met mogelijke verlenging met 48 uur). Gevolge de Beschikking van de Minister voor Volksgezondheid van 28 maart, moet bij aankomst op het nationaal grondgebied, de eigen woonplaats exclusief bereikt worden met eigen of private middelen (binnenlandse vluchten zijn toegestaan voor wie per vliegtuig toekomt); mocht dit niet mogelijk zijn, zal de Civiele Bescherming een plaats toewijzen waar de quarantaine zal doorgaan, op kosten van de betreffende personen.


577