Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

COVID -19 - Nederlandse versie - 13 april 2020 - 18u00

 

COVID -19   -  Nederlandse versie - 13 april 2020 - 18u00

De toestand in Italië

Mededeling van de Civiele Bescherming van 13 april 2020 om 18u00: 103.616 positief geteste gevallen,  35.435 personen genezen en 20.465 overleden.

Het Ministeriëel Besluit (DPCM) van 8 maart en het Ministeriëel Besluit (DPCM) van 9 maart breiden de “zone 1” uit tot gans het grondgebied, het daaropvolgend Ministerieel Besluit (DPCM) van 11 maart neemt verdere dringende maatregelen voor het ganse grondgebied :

de verplaatsingen binnen Italië worden grotendeels beperkt en enkel toegestaan om geldige redenen van werk en gezondheid, bewezen aan de hand van een verklaring op eer 

Gevolge het Ministerieel Besluit van 11 maart:

- zijn alle commerciële aktiviteiten voor detailverkoop opgeschort, behalve voedingswaren, kranten- en tabakszaken, apotheken en para-apotheken, zowel wat betreft buurtwinkels als middelgrote en grote winkelcentra;

- zijn alle aktiviteiten aktiviteiten opgeschort op gebied van bars, pubs, restaurants, lokalen voor consumptie van roomijs en gebak, zowel als persoonsgebonden diensten;

Gevolge het Ministerieel Besluit van 22 maart 2020 en het Ministerieel Besluit van 1 april zijn volgende bijkomende maatregelen in voege getreden en blijven geldig tot 15 april 2020:

- opschorting van alle productie- en handelsaktiviteiten behalve deze vermeld onder bijlage 1;

- verbod om zich op het grondgebied van een andere gemeente te begeven behalve voor werk, voor hoogdringende of medische redenen;

Ook blijven alle maatregelen van de eerdere Ministeriële Besluiten van kracht tot 15 april 2020:

- alle sportieve evenementen worden opgeschort;

- alle samenkomsten, evenementen en spektakels van gelijk welke aard worden opgeschort;

- alle lessen in scholen en universiteitenworden opgesc hort, met inbegrip van vormingsaktiviteiten en volwassenonderwijs;

- de toegang tot godsdienstige gebouwen zijn onderhevig aan beperkingen;

- de musea en culturele centra blijven gesloten;

- openbare examens worden opgeschort ;

- grote winkelcentra blijven tijdens het week-end gesloten ;

- fitness, sportcentra en zwembaden gesloten.

De toestand in België

In het kader van de globaal genomen maatregelen ter inperking van Covid-19, ontraadt het Belgisch Ministerie van Buitenlandse Zaken aan de Belgische burgers om het even welke reis naar het buitenland. Voor meer informatie gelieve volgende site te raadplegen:

Mededeling van 13 april om 11u00 op de daartoe voorziene website van de Belgische regering er zijn 30.589 gevallen van het coronavirus gekend.

Nieuwste beschikkingen. Vergadering van de Nationale Veiligheidsraad van 27 maart.

Naar aanleiding van de bijeenkomst van de Nationale Veiligheidsraad gisteren 27 maart, heeft de Belgische regering de reeds eerder genomen maatregelen verlengd tot 19 april 2020, en aangekondigd de controles in dat kader te verstrengen.

Teneinde de verspreiding van Covid-19 in België in te dijken, zijn deze maatregelen op 18 maart in voege getreden.

- burgers moeten thuis blijven, tenzij om noodzakelijke verplaatsingen te maken zoals naar werk gaan, post of bank, naar voedingswinkels of apotheken;

- samenscholingsverbod;

- sluiting van scholen; de universiteiten zullen de lessen op afstand organiseren; crèches blijven daarentegen open;

- alle niet-essentiële handelszaken blijven gesloten, behalve winkels voor voedingswaren en apotheken, waarvan de opening steeds gewaarborgd blijft;

Algemene preventiemaatregelen worden herhaald, zoals:

- regelmatig de handen te wassen en papieren zakdoeken voor eenmalig gebruik te gebruiken, thuis te blijven in geval van ziekte;

- in geval van koorts, hoest of ademhalingsmoeilijkheden, zelfs in beperkte mate, wordt door de overheid aanbevolen thuis te blijven tot het verdwijnen van de symptomen en niet onmiddellijk naar een dokter of naar de spoed te gaan, doch deze telefonisch te contacteren.

Voor alle informatie met betrekking tot covid-19 gelieve de site van het Belgisch Ministerie van Volksgezondheid te raadplegen.

 

Reizen

LAATSTE NIEUWS: Gevolge een Besluit van de Minister van Volksgezondheid, moet één ieder die zich met lijnvervoer naar Italië begeeft (met vliegtuig, over zee, per trein of langs de weg) een verklaring op eer aan de vervoersmaatschappij overhandigen met de motieven voor de reis, het adres van woonst waar de voorgeschreven periode van zelfquarantaine zal doorgaan, en een telefoonnummer waar men tijdens de duur ervan bereikt kan worden.

OPGELET: België heeft tijdelijk opnieuw grenscontroles ingevoerd maar een transit over land om de luchthaven van Zaventem te bereiken is momenteel nog toegestaan mits bezit van een geldig reisbewijs. Controles worden in Zaventem ook bij vertrek uitgevoerd om er zeker van te zijn dat het niet om een reis voor toerisme gaat maar om een daadwerkelijke terugkeer naar Italië voor werk/uit noodzaak. Om dezelfde reden kan bij aankomst in Zaventem een verblijfsvergunning worden gevraagd om een verklaring van de werkgever.

Vanaf 25 maart krijgen alle reizigers die op Brussels Airport toekomen een informatieblad waarin staat dat zij zich gedurende veertien dagen in thuisquarantaine dienen te plaatsen.

In alle gevallen wordt aangeraden om niet te vertrekken zonder in het bezit te zijn van een ticket voor het ganse traject.

Bovendien wordt aanbevolen het bestaan na te gaan van eventuele beperkingen uitgaand van gewestelijke beschikkingen. Het is tenslotte aangeraden de verklaring op eer reeds op voorhand in te vullen welke de absolute noodzaak aantoont van terugkeer naar Italië met het oog op controles op de luchthaven bij aankomst, en de reisbewijzen/instapkaarten bij te houden teneinde deze ten allen tijde te kunnen voorleggen, en uiteraard zo spoedig mogelijk de woonplaats te bereiken.

Wie toch genoodzaakt zou zijn om naar Italië terug te keren, heeft momenteel, bij deze update, de volgende opties:

- vluchten van Alitalia tussen Brussel-Nationaal (BRU) en Rome-Fiumicino (FCO); vanaf 29 maart voorziet Alitalia één vlucht per dag, met vertrek om 11:30 op maandag en dinsdag, en om 18:25 van woensdag tot zondag; zaterdag 4 april zijn er twee vluchten gepland, om 11:30 en om 18:25;

- er bestaan eveneens mogelijkheden met tussenlanding, waarbij men steeds in acht dient te nemen dat verschillende Europese landen in deze dagen hun beschikkingen voor in-en uitkomend verkeer herzien; het is momenteel nog mogelijk enkele Italiaanse steden te bereiken met vluchten van Lufthansa via Frankfurt;

- met de trein naar Parijs en van daaruit naar Italië met vliegtuig, trein of andere middelen; de dagelijkse TGV van Paris Gare de Lyon naar Turijn of Milaan is opgeschort. Om Ventimiglia te bereiken is het mogelijk de TGV6177 van 14:09 te nemen en over te stappen op de TER86079 in Antibes of Monaco. Daarbij dient vermeld dat ten gevolge van de nieuwe maatregelen uitgevaardigd door de Franse regering één ieder die zich op het Frans grondgebied verplaatst de plicht heeft een Verklaring op eer bij zich te hebben die hier gedownload kan worden

- eventueel overwegen langs de weg naar huis te keren. Enkel voor transit is het mogelijk Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk te doorkruisen. Voor Frankrijk is het noodzakelijk de hoger aangehaalde Verklaring op eer op zich te hebben; een soortgelijke procedure is voorzien voor Oostenrijk via volgend attest van de Oostenrijkse regering.

Brussels Airlines heeft aangekondigd al haar vluchten op te schorten tot 19 april. Ryanair had reeds beslist de vluchten van/naar Italië op te schorten van 13 maart tot 8 april 2020. Bovendien zal de luchthaven van Charleroi al zijn activiteiten schorsen vanaf dinsdag 24 maart om 23u59 tot 5 april 2020.

In overweging van de toestand die constant verandert, wordt aangeraden regelmatig de websites van de luchtvaartmaatschappijen te raadplegen.

OPGELET: voor vreemdelingen is een terugkeer naar eigen land toegelaten, indien deze verplaatsing gerechtvaardigd is door redenen van hoogdringendheid welke met een verklaring op eer aangetoond dienen te worden. In alle gevallen is het wenselijk daarbij voor meer details eerst met de eigen Ambassade in Italië contact op te nemen.

In overweging van de toestand die constant verandert, wordt aangeraden regelmatig de websites van de luchtvaartmaatschappijen te raadplegen.

 REIZEN EN NIEUWE MAATREGELEN VAN ZELFAFZONDERING

Met het Ministerieel Besluit D.M.120 van 17 maart 2020 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Transport uitgevaardigd dat al wie tot 25 maart vanuit het buitenland Italië betreedt een periode van zelfafzondering moet ondergaan, en daarbij vooraf kennis van terugkeer geeft aan de bevoegde plaatselijke gezondheidsdienst. Van deze maatregelen zijn personen ontheven die zich voor werk naar Italië begeven voor een duur beperkt tot 72 uur (met mogelijke verlenging met 48 uur).

 


Luogo:

Bruxelles

Autore:

Ferz

554